Budynek gospodarczy bez pozwolenia – jakie wymogi musi spełniać, aby był zgodny z przepisami?

Budynek gospodarczy to obiekt przydatny niemal na każdej posesji. Nawet niewielki metrażowo, umożliwi wygodne przechowywanie sprzętu ogrodniczego i sportowego oraz innych, niezbędnych przedmiotów. Wybierając odpowiedni projekt takiego budynku, będziemy mogli wznieść go bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jakie kryteria musi spełnić, by zrealizować go wyłącznie na zgłoszenie?

Czy można wybudować budynek gospodarczy bez pozwolenia?

Jeśli planujemy budowę obiektu gospodarczego i zależy nam na szybkim jego wzniesieniu, warto wykorzystać przepisy, które to umożliwią. Wybierzmy zatem projekt takiego budynku, którego powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2. Dodatkowo, musi to być budynek parterowy i wolno stojący. Po zakupie projektu, który spełnia w/w wymagania, powinniśmy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy w miejscowym organie administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem robót. Co więcej, na każde 500 m2 naszej działki możemy postawić maksymalnie dwa budynki gospodarcze bez pozwolenia. Warto też pamiętać, iż podobne przepisy obowiązują dla budynków rekreacji indywidualnej, zatem dysponując odpowiednio dużą posesją możemy zrealizować budynek gospodarczy oraz domek letniskowy.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia i zgłoszenia – rozwiązanie dla rolników

Jeżeli prowadzimy działalność rolniczą w niewielkim gospodarstwie, a nasza działka ma status siedliskowej, realizacja parterowego budynku gospodarczego będzie dla nas jeszcze łatwiejsza. W takiej sytuacji nie musimy składać wniosku o wydanie pozwolenia ani zgłaszać zamiaru budowy. Nie obowiązuje nas również 21-dniowy termin oczekiwania na możliwość rozpoczęcia prac. Musimy mieć jednak na uwadze, że także i w tym przypadku powierzchnia zabudowy obiektu gospodarczego nie może być większa niż 35 m2, a rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 4,80 m. Taki obiekt musi być zarazem związany z produkcją rolną i uzupełniać istniejącą zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej.

Budynki i wiaty gospodarcze – na co zwrócić uwagę?

Chcąc wznieść budynek gospodarczy na działce bez długotrwałych procedur urzędowych, powinniśmy wybrać odpowiedni projekt. Wiemy już, że budynek musi mieć powierzchnię zabudowy do 35 m2 i być parterowy, a w przypadku działki siedliskowej – mieć rozpiętość 4,8 m. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Przy wyborze projektu powinniśmy określić technologię budowy tj. czy chcemy obiekt w tradycyjnej technologii murowej, czy jednak wolimy iść w stronę budowy obiektu w szkielecie drewnianym. Kolejną kwestią jest liczba połaci dachowych. Na pewno najtańszą opcją będzie dach jednospadowy, ale jeśli na naszej posesji istnieją już budynki z innym dachem (np. dwuspadowym lub czterospadowym), warto nawiązać do pozostałych obiektów, ze względów wizualnych. Kolejną kwestią jest wysokość budynku. Wiadomo, że (bez pozwolenia) nie możemy zrealizować dwóch kondygnacji, ale posiadając odpowiednią wysokość pomieszczenia, możemy wykonać antresolę gospodarczą, która zwiększy użytkowaną powierzchnię, a jednocześnie – zachowa parametry budynku jednokondygnacyjnego. Warto jednak pamiętać, że za antresolę uważa się przestrzeń wydzieloną stropem o powierzchni mniejszej, niż powierzchnia parteru i niezamkniętą przegrodami od strony wnętrza. Jeżeli nasz plan budowy przewiduje realizację obiektu większego, ale również bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, możemy go zrealizować poprzez budowę wiaty. Nie ma jednoznacznej definicji tego obiektu, ale bazując na orzecznictwach sądowych, za wiatę można uznać obiekt, który jest samodzielną konstrukcją przykrytą dachem i nie jest zabudowany ścianami z każdej ze stron. W przypadku działek, gdzie istnieje już zabudowa mieszkaniowa, taką wiatę o powierzchni zabudowy do 50m2 możemy zrealizować bez żadnych formalności. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że na każde 1000m2 działki możemy wznieść nie więcej niż dwa takie obiekty. Jeżeli jednak nasza działka nie ma statusu mieszkalnego i nie ma na niej wybudowanego domu, to bez konieczności uzyskania pozwolenia, dozwolone będzie wniesienie wiaty o powierzchni do 35 m2. Zanim podejmiemy decyzję o budowie, przeanalizujmy parametry naszej działki – zarówno powierzchniowe jak i wymiarowe, sprecyzujmy nasze zapotrzebowanie, a następnie znajdźmy odpowiedni projekt. W tym – pomoże nam strona z gotowymi projektami Muratora.

Zdjęcie: Projekt G57a – Garaż z pomieszczeniem gospodarczym i wiatą garażową G57a z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.