Jak przygotować świadectwo energetyczne domu?

świadectwo energetyczne domu

Przygotowanie świadectwa energetycznego domu wiąże się z oceną charakterystyki energetycznej nieruchomości. W wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej, proces przebiega zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi. W jaki sposób odbywa się ten proces? Wyjaśniamy go krok po kroku!

1. Wybierz certyfikowanego rzeczoznawcę energetycznego

Jedynie certyfikowani rzeczoznawcy energetyczni są upoważnieni do sporządzania certyfikatów energetycznych domu. Należy zatem upewnić się, że do pracy zatrudnia się wykwalifikowanego specjalistę z niezbędnymi referencjami.

Obecnie, gdy trzeba otrzymać świadectwo energetyczne – https://energov.pl/katalog-miast można znaleźć adresy rzeczoznawców online. Wiele firm świadczy również usługi w tym zakresie całkowicie przez internet, co ułatwia uzyskanie dokumentu.

2. Zebranie informacji

Rzeczoznawca energetyczny zbierze informacje o nieruchomości, w tym o jej wymiarach, materiałach konstrukcyjnych, izolacji, systemach ogrzewania i chłodzenia, wentylacji i odnawialnych źródłach energii.

Rzeczoznawca działający stacjonarnie przeprowadzi kontrolę na miejscu w celu oceny stanu nieruchomości. Może to obejmować sprawdzenie poziomu izolacji, ocenę systemów ogrzewania i chłodzenia oraz kontrolę drzwi i okien.

3. Historyczne rachunki za media

Zbierz historyczne rachunki za media nieruchomości, w tym za energię elektryczną, gaz i wodę. Dane te pomagają w zrozumieniu rzeczywistego zużycia energii w danym czasie.

4. Ocena wydajności energetycznej

Do obliczania charakterystyki energetycznej budynku rzeczoznawcy energetyczni zazwyczaj korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. Oprogramowanie to uwzględnia takie czynniki, jak charakterystyka cieplna, geometria budynku i stosowane w nim systemy grzewcze. Oprogramowanie wygeneruje ocenę charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Rzeczoznawca energetyczny przedstawi także zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej nieruchomości. Może to obejmować sugestie dotyczące modernizacji izolacji, systemów grzewczych lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na tej podstawie tworzy on kompleksowy raport zawierający ocenę efektywności energetycznej, zalecenia i wszelką dokumentację uzupełniającą. Raport ten służy jako oficjalny certyfikat energetyczny domu.

5. Wykorzystanie certyfikatu

Gotowe świadectwo energetyczne może być w następnej kolejności wykorzystane według zapotrzebowania, na przykład w przypadku sprzedaży albo wynajmu nieruchomości.

Należy też pamiętać, że świadectwo energetyczne ma okres ważności i wynosi on 10 lat od momentu jego sporządzenia. Trzeba je również zaktualizować w przypadku wprowadzenia w budynku zmian zmieniających jego ocenę energetyczną.

Materiał zewnętrzny