Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

rękojmia a gwarancja

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym różni się rękojmia od gwarancji? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tym dwóm pojęciom, które często są mylone lub używane zamiennie. Zarówno rękojmia, jak i gwarancja są istotnymi elementami ochrony konsumenta, ale mają odmienne znaczenie i zastosowanie. Warto zrozumieć, jak działają te dwie formy gwarancji i jakie prawa przysługują nam w przypadku reklamacji. Poznanie tych różnic pomoże nam dokonać świadomych wyborów podczas zakupów i lepiej zabezpieczyć nasze prawa jako konsumentów.

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

Rękojmia i gwarancja to dwa pojęcia często mylone, ale mające istotne różnice. Oto najważniejsze informacje na ten temat:

 • Rękojmia jest uregulowana przepisami prawa i dotyczy wad fizycznych i prawnych towaru. Sprzedawca ma obowiązek naprawić wadę, wymienić towar lub zwrócić pieniądze. Rękojmia obowiązuje przez okres dwóch lat od daty zakupu.
 • Gwarancja natomiast jest dobrowolną formą zabezpieczenia, którą producent lub sprzedawca może zaoferować na określony produkt. Gwarancja może obejmować naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Okres gwarancji może być różny i zależy od warunków umowy.

W skrócie, rękojmia jest obowiązkowa i dotyczy wad towaru, podczas gdy gwarancja jest dobrowolna i może oferować dodatkowe formy zabezpieczenia. Ważne jest, aby znać swoje prawa jako konsument i zapoznać się z warunkami rękojmi i gwarancji przed dokonaniem zakupu.

Podstawowe zasady rękojmi

Rękojmia jest jednym z podstawowych praw konsumenta, które chronią go w przypadku zakupu wadliwego towaru. Różni się od gwarancji, która jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy. Oto kilka istotnych informacji na temat rękojmi:

 • Rękojmia dotyczy tylko wad fizycznych i prawnych towaru sprzedanego konsumentowi. Nie obejmuje wad ukrytych, które były znane sprzedawcy przed sprzedażą.
 • Okres rękojmi wynosi zazwyczaj 2 lata od momentu dostarczenia towaru, chyba że sprzedawca udzielił dłuższego okresu gwarancji.
 • Konsument ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia wady w towarze. Sprzedawca ma obowiązek naprawić wadę lub wymienić towar na nowy, niezadawalający.
 • W przypadku niemożności naprawy lub wymiany, konsument ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a także do otrzymania odszkodowania za poniesione szkody.
 • Ważne jest zachowanie dowodu zakupu, który jest niezbędny przy zgłaszaniu reklamacji.

Tabela:

Rodzaj wady Okres rękojmi
Wada fizyczna 2 lata od dostarczenia towaru
Wada prawna 2 lata od dostarczenia towaru
Wada ukryta Nie objęta rękojmią

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja jest dodatkowym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy, które daje pewność klientowi co do jakości i funkcjonowania produktu. Obejmuje ona naprawę lub wymianę wadliwego towaru przez określony czas, zwykle 12 lub 24 miesiące. W przypadku problemów z produktem objętym gwarancją, klient może skorzystać z bezpłatnej naprawy lub wymiany. Gwarancja dotyczy głównie wad ukrytych, które nie były widoczne podczas zakupu, ale pojawiły się po pewnym czasie użytkowania. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami gwarancji, ponieważ nie obejmuje ona uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, działaniem sił zewnętrznych lub normalnym zużyciem. W przypadku wystąpienia problemu z produktem, warto skontaktować się z producentem lub sprzedawcą, aby uzyskać informacje na temat procedury reklamacyjnej i warunków gwarancji.

Różnice między rękojmią a gwarancją

Rękojmia a gwarancja to dwa pojęcia, które często są mylone ze sobą. Różnią się jednak istotnie pod wieloma względami. Oto najważniejsze różnice między nimi:

 • Rękojmia dotyczy sytuacji, gdy sprzedawany produkt jest wadliwy i nie spełnia oczekiwań kupującego. Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy, które daje dodatkowe prawa konsumentowi.
 • Rękojmia jest uregulowana przepisami prawa i obowiązuje przez określony czas, który wynosi zazwyczaj 2 lata. Gwarancja ma zazwyczaj krótszy okres trwania, który ustalany jest przez producenta lub sprzedawcę.
 • Rękojmia obejmuje wszelkie wady produktu, które występowały już w momencie jego zakupu. Gwarancja natomiast może dotyczyć zarówno wad występujących w momencie zakupu, jak i takich, które mogą pojawić się w przyszłości.
 • W przypadku rękojmi, sprzedawca ma obowiązek naprawić wadliwy produkt, wymienić go na nowy lub zwrócić pieniądze. W ramach gwarancji, producent lub sprzedawca może zapewnić dodatkowe usługi, takie jak bezpłatny serwis czy wymiana na nowy model.
 • W przypadku rękojmi, koszty naprawy lub wymiany ponosi zazwyczaj sprzedawca. W ramach gwarancji, koszty te mogą być pokrywane przez producenta lub sprzedawcę.

Mając na uwadze te różnice, warto zwracać uwagę na to, czy zakupiony produkt objęty jest rękojmią czy gwarancją. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie prawa nam przysługują w przypadku ewentualnych problemów z jego użytkowaniem.

Kiedy skorzystać z rękojmi, a kiedy z gwarancji?

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

Rękojmia i gwarancja są dwoma różnymi sposobami zabezpieczenia praw konsumenta w przypadku wadliwego towaru. Rękojmia jest uregulowana przepisami prawa i dotyczy wad fizycznych i prawnych produktu, które istniały już w momencie jego kupna. Gwarancja natomiast to dobrowolne zobowiązanie producenta lub sprzedawcy, które może dodatkowo rozszerzać prawa konsumenta.

Kiedy skorzystać z rękojmi?

– Jeśli produkt posiada wady fizyczne lub prawne, które były obecne od momentu zakupu.
– Jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie trwania rękojmi, który wynosi zwykle 2 lata, chyba że producent udziela dłuższego okresu.

Kiedy skorzystać z gwarancji?

– Jeśli producent lub sprzedawca oferuje gwarancję na dany produkt.
– Gwarancja może obejmować określony czas trwania, np. 12 miesięcy, oraz określone warunki.

W przypadku wadliwego towaru, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką, aby uzyskać profesjonalną pomoc i ochronę swoich praw. Pamiętaj, że zarówno rękojmia, jak i gwarancja mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji konsumenta.

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią? – FAQ

Jakie są główne różnice między rękojmią a gwarancją?

Rękojmia jest ustawowym prawem konsumenta do reklamacji w przypadku wadliwego towaru, natomiast gwarancja to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy lub producenta do naprawy lub wymiany towaru w określonym czasie.

Jakie są prawa konsumenta w przypadku rękojmi i gwarancji?

Prawa konsumenta w przypadku rękojmi i gwarancji obejmują możliwość reklamacji w przypadku wadliwego towaru oraz uprawnienie do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Jakie są konsekwencje wyboru rękojmi lub gwarancji przy reklamacji?

Wybór rękojmi lub gwarancji przy reklamacji ma różne konsekwencje, między innymi dotyczące czasu trwania ochrony, zakresu odpowiedzialności sprzedawcy oraz możliwości dochodzenia roszczeń.